THE WORLD OF DREAMS

 

Šperk ve tvaru klobouku odkazuje na toulavé, neustále se měnící myšlenky a cesty do světa snů. Parafínová krajina vystihuje imaginativní realismus, který je pro Brunovského typický, a tak ani nevadí, že zvolený materiál, obvykle používaný na přípravu polotovarů šperkařských modelů, autorka nechává v surovém stavu. Integrita objektu se rozbíjí a znovu skládá. Vznikají nedefinovatelná monstra či božská stvoření.

Hat-shaped jewelery refers to stray, constantly changing thoughts and paths into the world of dreams. The paraffin landscape reflects the imaginative realism that is typical of Brunovsky, so it does not matter that the chosen material, usually used for the preparation of the semi-finished goods of jewelry models, left the creator in a raw state. The integrity of the object is broken and newly composed. Undefined monsters or divine creations arise.

Pass it on collection, Flowers for Slovakia project, Photo Adam Šakový

 

 

kobelova-maria

 

Comments are closed