ROUTES

Brože trasy vznikly, po dlouhém přemýšlení a hledání cesty do prostoru. Myšlenka, kterou jsem do šperků vložila je mému srdci velmi blízká a je mojí součástí. Vytvořila jsem sadu devíti broží, v nichž každá jedna znázorňuje trasu z bodu A do bodu B. Je to souhrn mých tras, které se pravidelně opakovaly, opakují. Důvodem, proč jsem zvolila právě tuto myšlenku bylo, že mám dobré, ale i špatné stánky. Brože jsou v různých velikostech rozděleny do tří skupin, podle délky trasy 5, 50, 500 km.

Jewellery, brooches, routes were created under the topic „light and shadow“, after the long thinking and finding the way into the space. The idea, which I submitted to the jewellery is very close to my heart and it is a part of me. I created a set of nine brooches, in which each one shows the route from the point A to the point B. It’s my summary of the routes that were regularly repeated, or are repeated. The reason for choosing that idea was simple, I have both good and bad qualities. Brooches have different sizeand are divided into three groups, according to the length of the routes 5, 50, 500 km.

Photostory by Martin Jakub

 

 

 

c

Comments are closed