EPI

Strach okolí je příčinou diskriminace mnohem častěji, než samotný handicap, kterým lidé s epilepsií trpí. V špercích se snažím, vyrovnat zážitkem ze života. Bojovat výrobkem k odstranění studu za diagnózu epilepsie, zároveň proti znevýhodňování a poukázat na lidi trpící epilepsií, které se snažím dostat informativně do podvědomí laické veřejnosti, šperk a komunikace.

Fear of the surroundings leads to more frequent discrimination than the handicap itself, which people diagnosed with epilepsy suffer. I strive to cope with the experience from life through the jewels, to use the product in fight for elimination of shyness due to epilepsy diagnosis and concurrently in fight against disadvantage and to point out people suffering from epilepsy which I try to promote from information point of view among the amateur public, jewel and communication.

Photostory by Ondra Veselý, Lukáš Oujeský

 

 

 

Comments are closed